เกี่ยวกับเรา

- เป็นนักแสดงมายากลที่มี
ประสบการณ์ในด้าน
การแสดงมากกว่า 20 ปี

- ปัจจุบันนับว่าเป็น 1 ใน 3 ของ
นักแสดงมายากลที่ประสบ
ความสำเร็จสูงสุดในปัจจุบัน

- เป็นนักแสดงมายากลที่ยังคง
ยืนหยัดทำการแสดงไม่ว่า
สถานการณ์บ้านเมืองจะวิกฤต
เพียงใด

........................

ติดต่อเรา
 • K.โจ : 081-867-5592
  K.จูน : 081-841-9702
  Tel. : 02-924-2281
  Fax. : 02-924-4647
  Email. : magicjoejune@hotmail.com
  Website. : http://www.magicjoejune.com
  Line ID :  june8876
  Address. : 165/211 หมู่บ้านสินบดี ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
   ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110