มายากลของเรา

- เป็นนักแสดงมายากลที่มีประสบการณ์
ในด้านการแสดงมากกว่า 20 ปี

- นับว่าเป็น 1 ใน 3 ของนักแสดงมายากล
ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปัจจุบัน

- เป็นนักแสดงมายากลที่ยังคงยืนหยัด
ทำการแสดงไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมือง
จะวิกฤตเพียงใด

........................

นักแสดงมายากล
 • คุณโจ
  (นักแสดงมายากลชาย)

 • คุณจูน
  (ผู้ช่วยมายากลหญิง)

 • การแสดงมายากลชุดใหญ่ (เกรดA)

  - นักแสดง 3 คน (บนเวที)
  - ผู้ประสานงาน 2 คน (ด้านล่างเวที)
  - อุปกรณ์การแสดงชุดใหญ่ 2 ชุด
  - อุปกรณ์การแสดงชุดย่อย 13 ชุด
  - เวลาแสดง 30-45 นาที

 • ท่านสามารถแจ้งรูปแบบงาน
  ตามที่ท่านต้องการได้

  1. แสดงมายากล "เปิดตัวผู้บริหาร"
  2. "ผู้บริหาร" ต้องการร่วมแสดงมายากล และออกแบบการแสดงให้กับ"ผู้บริหาร"
  3. แสดงมายากลและออกแบบมายากล
  "เปิดตัวสินค้า"
  4. แสดงมายากลสำหรับงานเลี้ยงลูกค้า
  - กลุ่มลูกค้าเป็นผู้ใหญ่ในงานทั้งหมด
  - กลุ่มลูกค้าเป็นครอบครัวและเด็กๆ
  - กลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ แสดงสองภาษา

การแสดงมายากล เปิดตัวผู้บริหาร เปิดตัวสินค้า - เชิญชม Youtube
การแสดงมายากล (ชุดใหญ่) - เชิญชม Youtube